Asociació Catalana d'Intel·ligència Artificial


Butlleta d'Adhesió

Heu d'emplenar aquest formulari, imprimir-lo, signar al final i enviar-ho per fax o correu normal a:

Carles Sierra
Tresorer de l'Asociació Catalana d'Intel·ligència Artificial
Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA)
Campus UAB
08193 Bellaterra, Catalonia
Voice: +34 93 580 9570
Fax: +34 93 580 9661
Carles Sierra 
http://www.acia.org


Adhesió Particular

Cognoms
Nom
Adreça
Municipi
C.PComarca
Telèfon

Dades Profesionals

Institució/Empresa
Posició
Adreça
Municipi
Comarca
TelèfonFax
e-mail

Dades Bancaries

Autoritzo l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial a presentar rebuts amb càrrec al meu compte bancari:

Entitat
Adreça
Banc (4 dígits)Oficina (4 dígits)
Dígits de Control (2 dígits)Número de Compte (10 dígits)
 
 
 
 
 

Signatura:_________________________________


Sol·licitud d'Adhesió

En sol·licita l'admisión a l'Asociació Catalana d'Intel·ligència Artificial com:

Adhesió Institucional (150 € anuals; sols per institucions o empresas)

Adhesió Individual (37 € anuals)

Adhesió Estudiant (15 € anuals)

 Data (dd-mm-aaaa)


Aquesta sol·licitud no implica, de cap manera directa o automàtica,
l'adhesió del sol·licitant a l'Asociació Catalana d'Intel·ligència Artificial

La adhesió tindrà efecte quan la sol·licitud és acceptada
pel Consell Rector de l'Asociació Catalana d'Intel·ligència Artificial